Olje- og energidepartementet
Stølen Kraftverk AS gis tillatelser til planendring av Stølen Kraftverk i Kvinesdal kommune.